Intense Duo Eyeshadow – Phấn mắt 2 màu lâu phai

Intense Duo Eyeshadow - Phấn mắt 2 màu lâu phai

Phấn mắt hai màu lâu phai, màu đẹp, có gương bên trong. 2g.

Giá: 129.000 đ

Intense Duo Eyeshadow Walnut Pearls

Code: 3310

Intense Duo Eyeshadow Roof Garden

Code: 3311

Intense Duo Eyeshadow Misty Mauves

Code: 3312

Intense Duo Eyeshadow Waterfalls

Code: 3313

Intense Duo Eyeshadow Treasure Island

Code: 3314

Intense Duo Eyeshadow Pink Frost

Code: 3315

Intense Duo Eyeshadow Aqua Rose

Code: 3316

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *