New Long Wear Lip Definer – Tô bờ môi mọi lúc, mọi nơi!

New Long Wear Lip Definer - New Long Wear Lip Definer - Tô bờ môi mọi lúc, mọi nơi!

Chì kẻ dưỡng môi, lâu phai. Có thể xoay được.

Giá: 59.000 đ

New Long Wear Lip Definer Nude

Code: 4237

New Long Wear Lip Definer Ginger

Code: 4238

New Long Wear Lip Definer Fudge

Code: 4239

New Long Wear Lip Definer Berry

Code: 4240

New Long Wear Lip Definer Walnut

Code: 4241

>> Mua hàng

>> Gia nhập Oriflame

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *